Giáo án điện tử làm quen chữ cái s x chủ đề mùa xuân

0
234
Giáo án điện tử làm quen chữ cái s x chủ đề mùa xuân

LÀM QUEN CHỮ VIẾT : Chủ Đề : MÙA XUÂN
Đề tài : Nhóm chữ s, x (lần 1)

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

– Hình thành cho trẻ nhóm chữ s, x qua các kiểu chữ in hoa, in thường.

– Nhận biết và phát âm đúng chữ s, x và đọc được từ có chứa s, x.

– Phát triển khả năng quan sát, so sánh, tưởng tượng qua trò chơi.

– Biết chia sẻ giúp đỡ, hợp tác cùng hoạt động.

II/. CHUẨN BỊ :

– Rối tay khỉ, thỏ. Tranh chuyện sự tích mùa xuân và từ tương ứng “sự tích mùa xuân”.

– Chữ cái s, x.

– Tranh có từ tương ứng các loại thực vật có chứa chữ s, x dán trên môi trường.

– Thẻ chữ rời s, x cho mỗi trẻ.

III/. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ
Hoạt động 1 : Giới thiệu chữ s, x  
*Yêu cầu :Nhận biết và phát âm đúng chữ s, x.  
-Cô sử dụng rối (khỉ) (thỏ) diễn cho trẻ xem. -Trẻ theo dõi cô diễn rối.
+Thỏ: Các bạn có biết mùa xuân xuất hiện khi nào?  
+“Bác khỉ ơi! Chúng ta cùng làm chiếc cầu vồng đẹp để đón mùa xuân nhé, cầu vồng nhiều màu sắc ….”  
-Đoạn chuyện vừa nghe trong câu chuyện gì ? -Sự tích mùa xuân.
– Cô gắn tranh câu chuyện “sự tích mùa xuân” và từ tương ứng.  

 

– Cho trẻ tìm chữ cái đã được làm quen rồi. -Trẻ lên lấy đọc các chữ u, i, t, c, m, u, â, n.
-Thế tên chuyện bắt đầu bằng chữ cái gì ? -Chữ s.
-Còn lại chữ x, cô giới thiệu nhóm chữ s, x hôm nay trẻ sẽ làm quen.  

 

   * Giới thiệu chữ S.  
-Cô phát âm chữ s, (nhấn mạnh cong lưỡi khi phát âm và phát âm mạnh). -Trẻ phát âm theo cô.
-Đây là kiểu chữ gì ? -In hoa.
-Con tưởng tượng xem chữ S giống cái gì ? -Cái móc, hoa văn cửa, con sâu đang bò.
-Cô giới thiệu câu : “Suối chảy ra sông”. -Trẻ đọc theo cô.
-Con có nhận xét gì về 2 kiểu chữ s trong câu này ? -s đứng đầu câu là chữ S in hoa

-s đứng đầu chữ sông là chữ s in thường.

-Có một chữ có cách đọc gần giống chữ s nhưng khác về chữ viết, đoán xem đó là chữ gì ? -Chữ x.
-Cô giới thiệu chữ x và phát âm chữ x cho trẻ nghe. Chữ “x” phát âm nhẹ, không cần cong lưỡi. -Trẻ phát âm theo cô.
-Chữ x này là kiểu chữ gì ? Hình dạng giống cái gì ? -Giống cái kéo, giống chữ thập…
-So sánh chữ s và x. Giống nhau điểm nào và khác nhau điểm nào ? -Giống nhau là cùng đọc là sờ – xờ. Khác nhau là cách đọc mạnh nhẹ. Khác nhau chữ viết.
Hoạt động 2 : Trò chơi : “Tìm đúng chữ cái”

(Vận dụng từ sách HĐ các TC phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN trang 65)

 

 

*Yêu cầu : Nhận biết chữ cái và phát âm đúng.  
*Cách chơi: Mỗi trẻ có 2 chữ thẻ chữ rời s, x.

-Cô đọc từ nào trẻ nhìn khẩu hình cô lựa chọn chữ cái đang cầm giơ lên và phát âm lại.

 
VD : Cô đọc sáo.

Cô đọc xe.

-Trẻ giơ lên chữ s và đọc sờ.

– Trẻ giơ lên chữ x và đọc xờ.

Hoạt động 3 : Trò chơi : “Nhận họ nhận hàng

(Vận dụng từ sách HĐ các TC phát triển Ngôn ngữ cho trẻ MN trang 70)

 

 

 

*Yêu cầu:Trẻ nhận biết nhanh,phát âm đúng chữ s,x  
*Cách chơi : Mỗi trẻ tự chọn 1 hình có từ tương ứng hoặc thẻ chữ rời s và x.  
-Khi nghe hiệu lệnh “Nhận họ nhận hàng” thì trẻ bắt đầu tìm -Họ hàng nhà nào chạy về.
VD : Trẻ cầm hình con sên có từ con sên đứng với bạn có thẻ chữ s và đọc to chữ s.  
Lần 2 : Đổi thẻ và hình cho nhau.  
Hoạt động 4 : Trò chơi “Tìm từ”

(Vận dụng sách LQCC theo hướng tích hợp trang 47 của tác giả Anh Tuyết – Thu Quỳnh)

 
*Yêu cầu : Tìm được từ có chữ s, x trong các loại hoa quả, rau củ và đặt câu với từ đó.  
* Cách chơi : Chia lớp thành 2 đội, cùng thảo luận, tìm 1 số từ và hình tương ứng dán ở trên môi trường chọn gắn lên bảng. -Trẻ chia nhóm cùng tìm trên môi trường, trẻ thực hiện tìm từ gắn trên bảng.
Lần 1 : Tìm từ có chứa s, x.  
VD : Nhóm trai tìm từ có chứa chữ s (su su, hoa sen).  
Nhóm gái tìm từ có chứa chữ x (cây xanh, quả xoài).  
-Cô cho trẻ đếm số từ tìm được và ghi số lượng. -Trẻ đếm và ghi số lượng.

-Trẻ thảo luận và đặt câu có từ trẻ tìm được.

-Cô kiểm tra và giúp đỡ trẻ.  
Lần 2 : Từ những từ tìm được trẻ đặt câu.  
VD : Nhóm từ “su su” đặt câu: “su su có màu xanh”.  
 Nhóm gái lấy từ “Cây xanh” đặt câu “Cây xanh che bóng mát”.  

 

LÀM QUEN CHỮ VIẾT : Chủ đề : NGÀY TẾT
Đề tài : Nhóm chữ s, x (lần 2)

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

– Tiếp tục củng cố biểu tượng nhóm s, x. Hiểu mối liên quan giữa lời nói với chữ viết .

– Nhận biết nhanh chữ s, x trong từ và phát âm chính xác.

– Phát triển kỹ năng suy đoán và đọc từ qua hình, phát triển ngôn ngữ sáng tạo

– khả năng tư duy qua trò chơi.

II/. CHUẨN BỊ :

– Làm quen trước hoạt động bài hát “Lý con sáo”.

– Hình nhân vật và từ tương ứng trong chuyện sự tích mùa xuân.

– Băng nhạc bài “Lý con sáo”. Bài hát lý con sáo ghi trong tờ bìa.

– Nguyên vật liệu : Hột, đất, dây …

– Hình cắt họa báo – Hai tờ bìa có hình gấu xám – chim sâu ở góc.

– Tập tô của trẻ – bảng phấn.

– Từ chim sâu và gấu xám, từ rời.

III/. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ
Hoạt động 1 : Trò chơi ghép chữ giống mẫu.  
-Trong câu chuyện sự tích mùa xuân có những nhân vật nào ? -Bác khỉ, thỏ con, gấu xám, chim sâu, cho trẻ chọn hình gắn lên.
-Dưới các hình nhân vật cô để các từ tương ứng. -Cho trẻ đọc từ tương ứng .
-Cô đố các con tìm tên 2 nhân vật có chứa chữ s, x và tìm chữ s, x đang ở vị trí nào. -Gấu xám và chim sâu.

-s đứng đầu chữ sâu, x đứng đầu chữ xám.

-Cách chơi :

Lần 1 : Chia trẻ làm 2 đội.

-Mỗi trẻ chạy lên lấy 1 chữ hay 1 dấu đặt lên theo chữ mẫu dưới hình ảnh.
Đội 1 : Ghép từ gấu xám. -Trẻ thực hiện ghép từ vào bìa có hình minh họa.
Đội 2 : Ghép từ chim sâu.  
Lần 2 :

-Tìm trong họa báo các chữ s, x cắt dán vào bìa vừa ghép chữ

-Trẻ thực hiện
Hoạt động 2 : Trò chơi : “Tìm chữ cái s, x”.  
* Yêu cầu : Nhận biết nhanh những chữ s, x và ghi lại kết quả.  

 

* Cách chơi : Kết 3 nhóm theo yêu cầu. -Lấy bìa có ghi lời thoại và biết thực hiện.
-Mỗi nhóm có 1 tờ bìa ghi lời thoại chuyện và bàn bạc tìm chữ s, x gạch theo yêu cầu và đếm số lượng.  
-Cô kiểm tra hoạt động của nhóm.  
Hoạt động 3 : Tạo dáng con chữ  
-Yêu cầu luyện phát âm qua bàihát và tạo dáng đúng con chữ. -Trẻ chú ý lắng nghe và đoán tên bài hát.
-Cho trẻ nghe bài hát “Lý con sáo” 1 đoạn.  
Lần 1 : Giới thiệu lời bài hát lý con sáo, cô chỉ vào từng từ, cho cả lớp hát theo cô bài hát lý con sáo.  
-Kết thúc cho đếm số lượng chữ s, x trong bài hát và chia đội tạo dáng 2 con chữ theo kiểu chữ in thường. -Trẻ thực hiện 2 nhóm.

-Trẻ thực hiện cá nhân.

Hoạt động 4 : Trò chơi : “Ai khéo léo”  
* Yêu cầu : Trẻ tô chữ dưới tranh và tập viết chữ s, x. -Trẻ tô hai hàng chữ x.
-Cô hướng dẫn trẻ viết chữ x.  
-Đọc từ dưới tranh và tô từ dưới tranh.  
-Tương tự huớng dẫn chữ s.  
-Trò chơi thu giãn : Sên bò bằng các ngón tay qua bài đồng dao.  
Sên sển sền sên

sên bò lên chuối

Sên múa tôi xem

Sên sển sền sên

 

 

Xem thêm: Giáo án làm quen chữ cái i t c chủ đề gia đình 5- 6 tuổi

Giáo án điện tử làm quen chữ cái s x chủ đề mùa xuân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây