Cách tính lương mới cho giáo viên mầm non mới nhất 2023

13
217
Cách tính lương mới cho giáo viên mầm non mới nhất 2023

Cách tính lương giáo viên mầm non 2022. Lương giáo viên mầm non 2022 được tính như thế nào, liệu có sự thay đổi so với những năm trước đây? Đồ Chơi Hoàng Hà xin chia sẻ đến các bạn Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất 2022, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Tìm kiếm có liên quan: Cách tính lương giáo viên mầm non 2022, Bảng lương giáo viên mầm non 2022, Cách tính lương giáo viên năm 2022, Lương giáo viên mầm non tư thục la bao nhiêu? Bảng lương giáo viên mầm non hạng 3, Lương giáo viên mầm non hệ cao đẳng, Cách tính lương giáo viên mầm non hạng 3.

1. Tin vui: Hàng triệu giáo viên mầm non sắp được tăng thu nhập

Trước những khó khăn, vướng mắc của các thầy cô giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Khi phụ cấp ưu đãi nghề tăng hoặc giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chung của giáo viên.

Đề xuất tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non

Như đã biết, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và có điều chỉnh tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, không chỉ lương mà còn có phụ cấp, trong đó có phụ cấp ưu đãi nghề (loại phụ cấp được tính theo lương cơ sở) cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng này.

Ngoài ra, do nhiều bất cập trong công tác chi trả và xét đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi. Mới đây, tại dự thảo Tờ trình xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một số đề xuất đáng chú ý về mức phụ cấp ưu đãi như sau:

Thay vì 06 mức phụ cấp ưu đãi (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%), tại Tờ trình, Bộ Giáo dục đã đề xuất các mức phụ cấp ưu đãi gồm: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 70% và 100%. Cụ thể:

Mức phụ cấp

Đối tượng hưởng

25%

Trực tiếp dạy tại trường đại học, cao đẳng, học viên, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương trừ trường sư phạm, khoa sư phạm, dạy Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

30%

– Trực tiếp dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị của cấp huyện (bỏ trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp).

35%

Tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tủng tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại:

– Xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới.

– Xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (quy định hiện nay đang là trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã…)

40%

Tại các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

45%

Giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

50%

Tại các trường tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa (hiện nay bao gồm cả các trường mầm non).

70%

Dạy trực tiếp trong các trường mầm non công lập (quy định mới đề xuất).

100%

Dạy trực tiếp trong các trường mầm non công lập ở xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng (quy định mới đề xuất).

Như vậy, có thể thấy, đề xuất mới không bổ sung thêm đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nhưng thực tế cho thấy, với mức phụ cấp 35%, giáo viên mầm non sẽ có thu nhập thấp hơn nhiều so với các giáo viên khác

Do đó, tại dự thảo này, Bộ Giáo dục đề xuất nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non từ 35%, 50% lên 70%; riêng giáo viên mầm non đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng 100% hệ số phụ cấp ưu đãi.

Với đề xuất này, có thể thấy, sắp tới khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non sẽ được tăng thu nhập so với quy định đang áp dụng hiện nay.

2. Hệ số lương giáo viên mầm non 2022

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24. Được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

 1. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26;
 2. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25;
 3. Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24.

4. Bảng lương giáo viên mầm non 2022

Cách tính lương giáo viên mầm non mới nhất được Bộ giáo dục ban hành tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021. Theo đó, bảng lương giáo viên mầm non 2022 cụ thể như sau:

STT Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
1 Giáo viên mầm non hạng III
Hệ số 2.1 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Lương 3.129 3.591 4.053 4.515 4.977 5.439 5.900 6.362 6.824 7.286
2 Giáo viên mầm non hạng II
Hệ số 2.34 2.67 3 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420
3 Giáo viên mầm non hạng I
Hệ số 4 4.34 4.68 5.02 5.36 5.7 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

 

Mức lương giáo viên mầm non = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

5. Lương giáo viên mầm non 2023 có tăng không?

Công thức tính lương của giáo viên mần non 2023 như sau:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Hiện nay mức lương cơ sở vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng.

Tuy nhiên ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành). Như vậy từ ngày 01/7/2023 sẽ chính thức thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng và lương của giáo viên mầm non cũng sẽ tăng từ 1/7/2023.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, Đồ Chơi Hoàng Hà sẽ giải đáp cho bạn đọc nhanh nhất có thể.

13 BÌNH LUẬN

 1. Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét về chế độ phụ cấp cho các bộ phận nhân viên trong trường học, như được hưởng phụ cấp công vụ, hay phụ cấp thâm niên nghề.

 2. Cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến giáo viên mầm non. Và e rất mong được chính phủ thông qua. Để thu nhập của các cô ổn định, yên tâm giảng dạy, cống hiến với nghề ạ .

 3. Chốt lại là chỉ có giáo viên mầm non được tăng thôi. Giáo viên tiểu học cũng dạy cả ngày mà. Các lãnh đạo cần quan tâm đến tất cả các đối tượng gv đi ạ

  • Giáo viên cấp nào cũng có vất vả và áp lực riêng, đặc thù theo lứa tuổi HS. Nếu nói nguyên Giáo viên mầm non vất vả thì không đúng (chẳng hạn vất vả, mệt 1 chút về chân tay hơn hay mệt do bài vở áp lực chất lượng hơn). Hơn nữa, để trở thành 1 Giáo viên mầm non thì sẽ “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với việc trở thành 1 Giáo viên ở các cấp học khác (về chi phí học tập, thời gian học tập và nhất là tri thức đầu vào sư phạm…). Đây là điều rất thật mà ai cũng biết.

   • trước khi bàn luận về công việc của các cô giáo mầm non hay bất kì công việc gì thì hãy trải nghiệm và tìm hiểu cho thật kỹ công việc hàng ngày của các cô

 4. Cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến giáo viên mầm non. Và e rất mong được chính phủ thông qua. Để thu nhập của các cô ổn định, yên tâm giảng dạy, cống hiến với nghề ạ .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây