Đa dạng về thiết kế tạo nên sự thu hút cho sân chơi trẻ em. Các sản phẩm phù hợp cho nhiều đối tượng từ 3 đến 15 tuổi