Hội thi làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non: Để nâng cao hiệu quả trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non chất lượng. Hiện nay các trường mầm non tiếp tục đẩy mạnh phòng trào làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non, đồ chơi dạy học sáng tạo. Phòng trào đã này nhận được sự hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình của toàn bộ cán bộ giáo viên trong nhà trường. Làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non trở thành một hoạt động thường xuyên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Không ai có thể phù nhận được vai trò của các loại đồ dùng đồ chơi trẻ em đối với quá trình phát triển của bé. Vui chơi không chỉ là nhu cầu tự nhiên của trẻ. Đồ dùng đồ chơi trẻ em còn là con đường để bé tăng cường thể chất, mở rộng thế giới quan, nhận biết và biểu lộ cảm xúc, hòa nhập cộng đồng tốt và trí thông minh của trẻ cũng được tăng cường.

Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ điều kiện kinh tế để mua đồ dùng đồ chơi mầm non phục vụ cho các hoạt động của trẻ trong trường mầm non. Đặc biệt, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non là rất hiếu động, khả năng chú ý chưa cao. Vì vậy, để tổ chức tốt một giờ dạy học cho trẻ mầm non, một hoạt động cho trẻ, giáo viên mầm non cần sử dụng rất nhiều đồ dùng đồ chơi dạy học cho trẻ mầm non, dụng cụ trực quan phải đẹp, hấp dẫn trẻ. Nắm được nhu cầu đó, các cô giáo đã tích cực làm thêm rất nhiều đồ dùng, đồ chơi sáng tạo va an toàn cho trẻ.

Xem thêm: Làm Đồ Chơi Tự Tạo Chủ Đề Phương Tiện Giao Thông

Sau đây là một số hình ảnh làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non, đồ chơi tự làm của các cô giáo mầm non:

Làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non

Làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non

Qui định chung công tác bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học

Theo Điều 10. Yêu cầu về quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục

Thiết bị giáo dục phải được sử dụng có hiệu quả cao nhất,

đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục.

Làm đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non

Đây là một hoạt động không thể thiếu được ở mỗi nhà trường mà nhất là trường mầm non. Phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo nhằm mục đích phục vụ hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy và học.

Đề tài : Vẽ cái ô (Tiết Mẫu) 5-6 tuổi

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ GIÁO ÁN TẠO HÌNH

Xem thêm: 4 Biện Pháp Sử Dụng Hiệu Quả Đồ Dùng Đồ Chơi Mầm Non