Nên để trẻ tự quyết định và lựa chọn một số điều chúng muốn?

Ra quyết định là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà con bạn cần phát triển để trở thành người trưởng thành chín chắn và lành mạnh. Ra quyết định là rất quan trọng, bởi vì những quyết định mà con bạn đưa ra quyết định con đường và cuộc sống của chúng. … Đọc tiếp Nên để trẻ tự quyết định và lựa chọn một số điều chúng muốn?