Nguyên tắc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ mầm non

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi trẻ em được sinh ra, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phát triển. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên, là người có thể hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Để giúp các cơ sở giáo dục … Đọc tiếp Nguyên tắc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ mầm non