Khám phá thử nghiệm Đề tài: Vật nổi – Vật chìm (Nhóm lớp: Lá.)

Hình Thức Tổ Chức Hoạt Động Thử Nghiệm Khoa học. Đề tài: Vật nổi – Vật chìm Nhóm lớp: Lá. I.Mục đích yêu cầu: Trẻ khám phá trong cuộc sống hàng ngày về những sự vật xung quanh trẻ ở trong môi trường nước có thể nổi hoặc chìm là do trọng lượng riêng, tính … Đọc tiếp Khám phá thử nghiệm Đề tài: Vật nổi – Vật chìm (Nhóm lớp: Lá.)