Giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng module GVMN 29

0
256
Giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng module GVMN 29

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN 29: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non dựa vào cộng đồng

I. Mục tiêu chung

Hiểu được một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động giáo dục cho mầm non dựa vào cộng đồng và vận dụng được vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non.

II. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

Hiểu được khái niệm giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng. Các mô hình giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng, vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục mầm non.

Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng, nguyên tắc, quy trình, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng.

Kĩ năng

Vận dụng được lý luận vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ dựa vào cộng đồng ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Thái độ

– Có thái độ tôn trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục mầm non.

– Hứng thú, linh hoạt và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng.

II. MỤC TIÊU

Giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng module GVMN 29

Hình minh họa Trường Mầm non Hoa Hồng

1. Giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng

Giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng là một mô hình giáo dục cho trẻ mầm non do nhà trường và cộng đồng cùng tham gia. Tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu của giáo dục mầm non.

2. Lợi ích của giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng

Đối với trẻ mầm non

+ Tạo thuận lợi cho trẻ tiếp cận với giáo dục và học tập suốt đời

+ Có cơ hội học qua những trải nghiệm thực tế, giải quyết các nhiệm vụ học tập gắn với bối cảnh thực tế ở địa phương một cách thiết thực, hấp dẫn và hiệu quả

3. Lợi ích của giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng

Đối với cộng đồng

Nâng cao năng lực của cộng đồng về chăm sóc- giáo dục trẻ, qua đó giúp cộng đồng có những kiến thức, kĩ năng khoa học để hành động hiệu quả, thiết thực hơn trong việc dạy dỗ trẻ ở gia đình, cộng đồng.

Thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung. Giáo dục đào tạo nguồn lực con người tại địa phương nói riêng.

Tạo mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa cộng đồng với các đơn vị hành chính. Sự nghiệp của địa phương (chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các trường học…).

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, CB, GV trường mầm non

Các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng được nhu cầu học tập của trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Các CB, GV ở địa phương được tiếp cận những chương trình. Các hoạt động giáo dục đa dạng, linh hoạt.

Tuyên truyền về công tác chăm giáo dục mầm non, uy tín, thương hiệu của cơ sở giáo dục mầm non với chính quyền và cộng đồng địa phương.

Thiết lập các mối quan hệ hợp tác hiệu quả, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục mầm non với chính quyền, các ban ngành, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ về y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng và phúc lợi xã hội, qua đó nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ cộng đồng.

Tiết kiệm chi phí tổ chức các hoạt động giáo dục vì dựa vào nguồn lực do cộng đồng hỗ trợ, đáp ứng.

4. CÁC MÔ HÌNH giáo dục mầm non DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Các trường mầm non tổ chức, cộng đồng cùng tham gia, chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực

  • Đối tượng tham gia
  • Nội dung hoạt động
  • Địa điểm hoạt động
  • Hình thức hoạt động
  • Vận hành mô hình

Thế nào là tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mầm non dựa vào cộng đồng?

Mục đích của việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng là gì?

Các hoạt động giáo dục nào có thể tổ chức cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng?

Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng cần đảm bảo nguyên tắc, quy trình như thế nào?

HOẠT ĐỘNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng là hoạt động giáo dục được tổ chức có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và bằng phương pháp khoa học của nhà giáo dục tác động tới trẻ mầm non nhằm giúp trẻ tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp với trẻ mầm non dựa trên những điều kiện thực tế và nguồn lực đóng góp từ cộng đồng.

Khái niệm tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng

Trẻ tìm hiểu, khám phá, thực hành rèn luyện kiến thức, kỹ năng và hình thành thái độ phù hợp với bối cảnh sống thực tiễn và gần gũi đối với trẻ.

Giảm chi phí và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục. Trên cơ sở khai thác các nguồn lực từ con người, điều kiện TN-KT-VH sẵn có tại địa phương.

Nhằm phát triển cộng đồng:

Hiểu về giáo dục mầm non, nâng cao trách nhiệm và năng lực của cộng đồng;

Tạo được mối liên hệ gắn bó giữa công tác giáo dục với các công tác xã hội khác vì lợi ích và đời sống của cộng đồng;

Tạo mối quan hệ gắn kết bền vững giữa nhà trường với các lực lượng khác nhau trong xã hội;

Tạo lập điều kiện, cơ hội để thực hiện công bằng, tạo sự ổn định và phát triển xã hội.

1. Mục đích của việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng

Đối với trẻ nhà trẻ: hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật, hoạt động chơi, hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.

Đối với trẻ mẫu giáo: hoạt động chơi (trò chơi đóng vai theo chủ đề; trò chơi ghép hình, lắp ráp, xây dựng; trò chơi đóng kịch, trò chơi học tập, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi với phương tiện công nghệ hiện đại); hoạt động lao động (lao động tự phục vụ, lao động trực nhật, lao động tập thể); hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

2. Các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng

  • Đảm bảo tính mục tiêu của giáo dục mầm non.
  • Đảm bảo lợi ích chung giữa cộng đồng và cơ sở mầm non.
  • Nội dung giáo dục trẻ mầm non xuất phát từ cộng đồng địa phương.
  • Tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non dựa vào cộng đồng. Dựa trên tinh thần hợp tác, bình đẳng giữa các bên tham gia.
  • Tôn trọng, khích lệ và hỗ trợ người dân cộng đồng tự phát hiện. Và tìm hiểu về nguồn lực, giá trị tiềm ẩn ở địa phương của họ. Để họ chủ động chia sẻ nguồn lực của cộng đồng trong việc giáo dục trẻ.

3. Nguyên tắc của tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng

Quy trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng

HOẠT ĐỘNG 3. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm Tài Liệu 35 Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non File Word trong mục góc cô giáo nhé.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây