Giáo án thi giáo viên giỏi nhận biết hình tròn hình vuông 3-4 tuổi

CHỦ ĐỀ: BÉ THÍCH NGHỀ GÌ – HOẠT ĐỘNG: LQVT ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT HÌNH TRÒN, HÌNH VUÔNG ĐỘ TUỔI: 3 – 4 TUỔI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: – Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình tròn, hình tam giác . – Trẻ biết đặc điểm trưng của hình tròn … Đọc tiếp Giáo án thi giáo viên giỏi nhận biết hình tròn hình vuông 3-4 tuổi