Giáo án 5 tuổi Đề tài: Bé biết gì về dịch bệnh Covid-19?

Bé biết gì về dịch bệnh Covid-19? Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin trung thực về những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng người lớn cũng cần có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi những cảm xúc lo âu, căng thẳng. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lứa … Đọc tiếp Giáo án 5 tuổi Đề tài: Bé biết gì về dịch bệnh Covid-19?