Có nên cho trẻ đi học trước 3 tuổi hay không? Thời điểm nào tốt

Có nên cho trẻ đi học trước 3 tuổi? Cả nhà SuBin, mấy ngày nay đang tranh luận nhau về việc cháu ở nhà 2,5 tuổi có nên đi học mẫu giáo chưa? Có nên gửi trẻ 18 tháng tuổi đi học? Trẻ mấy tuổi đi học mẫu giáo? Và đây không phải chuyện riêng … Đọc tiếp Có nên cho trẻ đi học trước 3 tuổi hay không? Thời điểm nào tốt